Plugin Tips

Business Leaders Conference


Business Leaders Conference, Na skupu pod nazivom „Business Leaders Conference”, koji je organizovao Microsoft, okupilo se preko 90 menadžera kako bi od vodećih ljudi najuspešnijih domaćih kompanija čuli kako su te kompanije uspešno primenile informacione tehnologije u svom poslovanju. Pored toga, tema ove konferencije je bio uticaj informacionih tehnologija na lokalnu ekonomiju, kao i na poslovne rezultate kompanija i razvoj društva u celini.
Sagovornici:
Dejan Cvetković, generalni direktor, Microsoft Srbija
Saša Leković, direktor strategije i razvoja, Telekom Srbije,

About the author