Finance News

[ Rap Finance News số 1 ] Rap News Tháng 01/2015


[ Rap Finance News số 1 ] Rap News Tháng 01/2015, [ Rap Finance News số 1 ] Rap News Tháng 01/2015
————✰✰✰————
Rất nhiều sự kiện kinh tế – tài chính nóng hổi diễn ra trong tháng 01/2015.
——————————–
Bản MP3: https://soundcloud.com/rapfinancenews/so-1-thang-1-2015
——————————–
Rap Finance News đang bước đầu trong quá trình hoàn thiện với mục đích đưa những thông tin kinh tế, tin tức thời sự nóng hổi nhất đến với khán giả dưới hình thức Rap News.
————————–
✪ Bảo trợ chuyên môn: CLB Sinh viên Nghiên cứu khoa học – Học viện Tài chính
https://www.facebook.com/sc.aof
————–
✪ Bảo trợ truyền thông: DinhNghiaStudio-PassionStudio
https://www.youtube.com/user/PassionStudioChannel
✪ Nội dung: Nhóm Rap Finance News AOF
✪ Liên hệ:
https://www.facebook.com/dinhnghiastudio
—————-
Tag: Rap Finance News, bản tin tài chính bằng rap, bản tin tài chính, Finance News, rap news, dinhnghiastudio, passionstudio, scienceclub, science club aof, học viện tài chính, sinh viên tài chính, AOF, Academy of Finance, rap tài chính, bản tin bằng rap, rap news offical, rap news tháng 1/2015, rap news 2015, rap news tháng 1, tháng 1 năm 2015, kinh tế tháng 1 năm 2015, kinh tế tài chính tháng 1 năm 2015, Finance 1-2015,

About the author